Hotels en Airbnb, vloek of zegen?

De bedreiging van Airbnb is dus helemaal niet zo groot. Het is vaak ook een aanvulling op het bestaande aanbod.

Lees verder